Tuần thứ 4 (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)  [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
20/1
Sáng     
Chiều     
Thứ 3
21/1
Sáng     
Chiều     
Thứ 4
22/1
Sáng     
Chiều     
Thứ 5
23/1
Sáng     
Chiều     
Thứ 6
24/1
Sáng     
Chiều     
Thứ 7
25/1
Sáng     
Chiều     
Chủ nhật
26/1
Sáng     
Chiều     
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng xử lý công việc tại cơ quan