Tuần thứ 5 (từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020)  [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
27/1
Sáng     
Chiều     
Thứ 3
28/1
Sáng     
Chiều     
Thứ 4
29/1
Sáng     
Chiều     
Thứ 5
30/1
Sáng     
Chiều     
Thứ 6
31/1
Sáng     
Chiều     
Thứ 7
1/2
Sáng     
Chiều     
Chủ nhật
2/2
Sáng     
Chiều     
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng xử lý công việc tại cơ quan