Tuần thứ 6 (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)  [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
3/2
Sáng     
Chiều     
Thứ 3
4/2
Sáng     
Chiều     
Thứ 4
5/2
Sáng     
Chiều     
Thứ 5
6/2
Sáng     
Chiều     
Thứ 6
7/2
Sáng     
Chiều     
Thứ 7
8/2
Sáng     
Chiều     
Chủ nhật
9/2
Sáng     
Chiều     
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng xử lý công việc tại cơ quan