Tuần thứ 15 (từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020)  [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
6/4
Sáng     
Chiều     
Thứ 3
7/4
Sáng     
Chiều     
Thứ 4
8/4
Sáng     
Chiều     
Thứ 5
9/4
Sáng     
Chiều     
Thứ 6
10/4
Sáng     
Chiều     
Thứ 7
11/4
Sáng     
Chiều     
Chủ nhật
12/4
Sáng     
Chiều     
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng xử lý công việc tại cơ quan