Tuần thứ 16 (từ ngày 13/04/2020 đến ngày 19/04/2020)  [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
13/4
Sáng     
Chiều     
Thứ 3
14/4
Sáng     
Chiều     
Thứ 4
15/4
Sáng     
Chiều     
Thứ 5
16/4
Sáng     
Chiều     
Thứ 6
17/4
Sáng     
Chiều     
Thứ 7
18/4
Sáng     
Chiều     
Chủ nhật
19/4
Sáng     
Chiều     
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng xử lý công việc tại cơ quan