Tuần thứ 33 (từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020)  [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
10/8
Sáng     
Chiều     
Thứ 3
11/8
Sáng     
Chiều     
Thứ 4
12/8
Sáng     
Chiều     
Thứ 5
13/8
Sáng     
Chiều     
Thứ 6
14/8
Sáng     
Chiều     
Thứ 7
15/8
Sáng     
Chiều     
Chủ nhật
16/8
Sáng     
Chiều     
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng xử lý công việc tại cơ quan