Tuần thứ 34 (từ ngày 17/08/2020 đến ngày 23/08/2020)  [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
17/8
Sáng     
Chiều     
Thứ 3
18/8
Sáng     
Chiều     
Thứ 4
19/8
Sáng     
Chiều     
Thứ 5
20/8
Sáng     
Chiều     
Thứ 6
21/8
Sáng     
Chiều     
Thứ 7
22/8
Sáng     
Chiều     
Chủ nhật
23/8
Sáng     
Chiều     
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng xử lý công việc tại cơ quan